+ 420 491 114 198  email1  info@prakticky-lekar-horineves.cz

OČKOVÁNÍ


OČKOVÁNÍ proti CHŘIPCE

Očkování proti chřipce pojišťovna hradí u čtyř zákonem stanovených skupin osob:

Pacienti nad 65 let věku.

Pacienti po splenektomii nebo po transplantaci krvetvorných buněk.

Pacienti, kteří trpí závažným chronickým farmakologicky řešeným onemocněním srdce a cév, nebo dýchacích cest, nebo ledvin nebo diabetem.

Osoby umístěné ve zdravotnických zařízeních dlouhodobé lůžkové péče nebo v domovech pro seniory, v domovech pro osoby se zdravotním postižením nebo v domovech se zvláštním režimem.


OČKOVÁNÍ proti PNEUMOKOKŮM

Očkování proti pneumokokům je jako nepovinné pojišťovnou hrazeno u dětí, pokud 3 dávky očkovací látky byly aplikovány do sedmého měsíce věku pojištěnce (hrazeno je pak i přeočkování provedené do patnáctého měsíce věku). 

 Od 1. 9. 2015 je očkování proti pneumokokovým infekcím pojišťovnou hrazeno také pojištěncům nad 65 let.

Dále u  rizikových skupin, stanovených vyhláškou o očkování proti infekčním nemocem, patří toto očkování mezi povinná a je hrazeno z veřejného zdravotního pojištění.

Z důvodu nedostupnosti očkovací látky PNEUMO 23 bude nově vakcína REVENAR 13 jedinou očkovací látkou pro toto očkování.

Kde nás najdete

Praktický lékař Hořiněves s.r.o. - MUDr. Zuzana Dědková, Hořiněves č.p. 96, 503 06, info@prakticky-lekar-horineves.cz, + 420 491 114 198, Spisová značka: C 33966 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové IČ: 03278590